De praktijk

Vergoedingen

De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut verschillen sterk. Ze zijn afhankelijk van de soort behandeling en de soort verzekering.

Basiszorg 

Chronische indicaties worden vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basiszorg.

Eigen risico

Chronische indicaties (vanaf 21ste behandeling) en hulpmiddelen worden volledig vergoed uit de basiszorg, als het eigen risico verbruikt is. 

Aanvullende verzekering

Bij een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen niet vergoed uit de basis verzekering. Het hangt van de hoogte van de aanvullende zorgverzekering af of deze 20 behandelingen deels of volledig vergoed worden. 

Ook bij een niet-chronische indicatie hangt de vergoeding af van de hoogte van de aanvullende verzekering. 

Lees uw polis goed door, of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen welke rechten op vergoeding u heeft.