De praktijk

Behandeltraject

Het behandeltraject ziet er als volgt uit:

Onderzoek

De Intake is de eerste kennismaking. Tijdens deze kennismaking stelt de huidtherapeut vragen over uw (huid)klacht . Aan de hand van vragenlijsten wordt uw (huid)klacht beter in beeld gebracht. Daarna vindt het onderzoek plaats. Samen met de gegevens van de verwijzende arts vormt uw informatie de basis voor het onderzoek van de huidtherapeut.

Behandelplan

De huidtherapeut stelt in nauw overleg met u een behandelplan samen. De resultaten van het onderzoek zijn daarbij richtinggevend. Soms is het nodig de verwijzende arts hierbij te betrekken.

Behandelingen

Na de vaststelling van het behandelplan volgen de behandelingen. De huidtherapeut beschikt over verschillende technieken en vaardigheden om aan uw wensen te voldoen.

Nazorg

Wanneer het gewenste resultaat bereikt is en de behandelingen afgesloten kunnen worden, vindt zelfmanagement plaats. Zelfmanagement zorgt ervoor dat u over voldoende kennis beschikt om uw huidaandoening onder controle te houden. Het is altijd mogelijk om bij vragen of onduidelijkheden contact op te nemen. Uw behandelend arts wordt ook op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen.